ABONNEMENT
Neem een GRATIS abonnement
voor een overzicht van actuele aanbestedingen en informatie
over de aanbestedingsgids.

banner
AANBESTEDINGSTERMIJNEN
Welke termijn is voor uw project van toepassing?
De termijnen die gehanteerd moeten worden voor de periode waarover een aanbesteding open moet staan zijn behalve voor Europese aanbestedingen niet expliciet voorgeschreven. Er zijn dus 4 verschillende mogelijkheden met betrekking tot de termijnen. Hou hier rekening mee in het opstellen van het bestek voor de aanbesteding.

Openbare procedure niet Europees
(hieronder vallen de meeste aanbestedingen op de aanbestedingsgids)
Afhankelijk van de aard van de opdracht dient een redelijke termijn te worden gehanteerd. De minimale termijn bedraagt 22 dagen.

Openbare procedure wel Europees
Bij Europese aanbestedingen geldt voor openbare procedures een minimale termijn van 52 dagen tussen publicatie van de aanbesteding en de sluitingsdatum voor het indienen van een offerte.

Niet openbare procedure niet Europees
Voor niet-openbare procedures geldt een termijn van minimaal 37 dagen voor het aanmelden als gegadigde en vervolgens een termijn van minimaal 40 dagen voor het indienen van een offerte. Op de hier genoemde termijnen zijn onder bepaalde omstandigheden uitzonderingen mogelijk.

Niet openbare procedure wel Europees
Voor niet-openbare procedures geldt een termijn van minimaal 37 dagen voor het aanmelden als gegadigde en vervolgens een termijn van minimaal 40 dagen voor het indienen van een offerte. Op de hier genoemde termijnen zijn onder bepaalde omstandigheden uitzonderingen mogelijk.


banner