ABONNEMENT
Neem een GRATIS abonnement
voor een overzicht van actuele aanbestedingen en informatie
over de aanbestedingsgids.

banner
EUROPEES AANBESTEDEN
Overzicht van drempelwaarden

Eenvoudigweg kan gesteld worden dat wanneer uw totale opdracht een waarde heeft lager dan € 137.000 dat publicatie op de aanbestedingsgids voldoende is.


Is uw opdracht tussen de € 137.000 en € 211.000 en bent u geen centrale overheid dan is publicatie op de aanbestedingsgids ook voldoende.
(dit geldt voor de meeste opdrachten in het kader van ESF-2007-2013)

Is uw opdracht meer dan € 211.000 dan dient u Europees aan te besteden.

Let op! U mag niet in de opdracht knippen om onder drempels uit te komen.

Europese drempels

In onderstaande tabel staan de drempelbedragen zoals aangepast per 1 januari 2006. Deze waarden zijn middels de besluiten BAO en BASS in Nederland van toepassing tot 1 januari 2008.

overzicht drempels Werken Leveringen Diensten
Speciale sectoren € 5.150.000 € 412.000 € 412.000
Centrale overheid € 5.150.000
€ 133.000 € 133.000
Decentrale overheid € 5.150.000 € 206.000 € 206.000
De bedragen zijn exclusief BTW.

Het verschil tussen Europees en niet Europees aanbesteden is ondermeer gelegen in de verplichting om te publiceren in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

De drempelbedragen voor Europees aanbesteden worden periodiek opnieuw vastgesteld en kunnen dus wijzigen. Boven de in de richtlijn genoemde drempelbedragen is publicatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen dus verplicht. Publicatie op de aanbestedingsgids is dan niet voldoende. Meer informatie hierover vindt u ook op: http://simap.eu.int/

Hieronder volgt een overzicht van de drempelwaarden geldend van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2005 en waarboven een Europese aanbesteding en publicatie van de aanbesteding in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen verplicht is:


banner