ABONNEMENT
Neem een GRATIS abonnement
voor een overzicht van actuele aanbestedingen en informatie
over de aanbestedingsgids.

banner
EUROPESE RICHTLIJNEN
Overzicht van de Europese richtlijnen
Alle overheidsorganen, overheidsdiensten en publiek-rechtelijke instellingen vallen onder deze richtlijnen en zijn verplicht zich aan de voorschriften van deze richtlijnen te houden. De richtlijnen hebben betrekking op het doen van een Europese aanbesteding maar bieden ook relevante informatie voor het doen van nationale aanbestedingen.
Voor de sectoren zorg en onderwijs zal veelal de richtlijn diensten van toepassing zijn met bijbehorende Europese drempelwaarden.

Richtlijn Diensten
90 procent van de aanbestedingen geplaatst op de aanbestedingsgids heeft betrekking op deze richtlijn. Het gaat dan over opleidingen, trainingen, cursussen, adviesdiensten, accountantsdiensten, communicatiediensten, projectmanagement.

In de richtlijn diensten wordt een onderscheid gemaakt tussen "prioritaire" diensten en "residuaire" diensten. Een strikte toepassing van de voorschriften van de richtlijn geldt alleen voor de prioritaire diensten. Voor residuaire diensten geldt slechts een deel van de voorschriften van de richtlijn, namelijk de regels met betrekking tot het bekendmaken van de opdracht. Tot de groep prioritaire diensten behoren met name reparatie- en onderhoudsdiensten, verzekeringsdienst-en, computerdiensten, accountantsdiensten, bouwkundige diensten etc. De residuaire diensten omvatten diensten van juridische aard, plaatsing van personeel, hotel- en restauratiediensten, spoorwegvervoersdiensten

Richtlijn Leveringen
betrekking hebbend op de leveringen van roerende homogene goederen. De producten kunnen op verschillende manieren geleverd worden. Dit kan door middel van aankoop, leasing, huur of huurkoop.

Richtlijn Werken
is van toepassing op overeenkomsten die zijn gesloten tussen een aanbestedende dienst en een aannemer. De bepalingen hebben betrekking op bouw-, dan wel weg- en waterbouwkundige werken.

Richtlijn Nutssector
heeft betrekking op overheidsopdrachten voor leveringen, werken en diensten die in deze sector geplaatst worden.


banner