ABONNEMENT
Neem een GRATIS abonnement
voor een overzicht van actuele aanbestedingen en informatie
over de aanbestedingsgids.

banner
OPENBAAR/NIET OPENBAAR?
Welke procedure is voor uw project het meest geschikt?

Voor de meeste aanbestedingen die geplaatst worden op de aanbestedingsgids is de snellere openbare procedure de beste keuze.


De niet-openbare procedure gaat in twee stappen:
- een voorselectie met aankondiging (minimaal 37 dagen)
- de offertefase en selectie (22 tot 40 dagen)

De keuze voor de niet-openbare procedure ligt meer voor de hand indien het gaat om grote en complexe opdrachten. Het uitwerken en beoordelen van offertes voor dergelijke opdrachten kost immers veel tijd. Door eerst een voorselectie van aanbieders te maken hoeft maar een beperkt aantal offertes doorgenomen te worden. De niet-openbare procedure wordt daarom met name gekozen bij de aanbesteding van werken. Ook indien in de omschrijving van de opdracht (bestek) vertrouwelijke informatie staat kunt u kiezen voor een niet-openbare procedure.

Bij eenvoudige opdrachten, inkoop van standaard producten, etcetera, wordt aanbevolen de openbare procedure te hanteren. Bij beide procedures is het de koper toegestaan om een toelichting te vragen op een offerte. Het is echter verboden om te onderhandelen over de contractuele voorwaarden.

De openbare procedure De niet openbare procedure
Bij een openbare procedure kunnen alle geïnteresseerde dienstverleners een offerte indienen naar aanleiding van de aanbesteding geplaatst op deze web site.

De aanbestedende dienst moet direct uit deze offertes, op grond van objectieve selectie- en gunningscriteria, die in het bestek vooraf bekendgemaakt zijn, een keuze maken aan wie de opdracht wordt gegund.

De openbare en de niet-openbare procedure verschillen hierin dat bij de niet-openbare procedure de aanbesteding in twee fasen plaats vindt.

In de eerste fase publiceert de aanbesteder een oproep aan geïnteresseerde dienstverleners om zich als gegadigde te melden voor de opdracht.

In de tweede fase selecteert de koper, op grond van vooraf bekendgemaakte objectieve selectiecriteria, een aantal aanbieders dat zal worden uitgenodigd een offerte in te dienen. Dit aantal mag niet minder zijn dan vijf. Uit deze offertes maakt de koper, ook weer op grond van vooraf gepubliceerde objectieve gunningscriteria, een keuze aan wie hij de opdracht gunt.banner